Skip to content

Toimintakertomukset

Laihian Reserviläiset ry:n
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Yleistä
Laihian Reserviläiset ry on Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin alainen yhdistys,
joka on perustettu vuonna 1962. Toimintavuosi on yhdistyksen 59.
Yhdistyksen kunniajäsenten lukumäärä on 2 kpl, eli kunniapuheenjohtaja Matti
Vettenranta sekä kunniajäsen Olavi Koskinen. Yhdistyksen jäsenmäärä
vuodenvaihteessa 2021-2022 oli kokonaisuudessaan 143 (Sisältäen kunnia- (2),
varsinais- (135), kannatus- (6) sekä nuorisojäsenet (0)). Yhdistyksen ”Vuoden
reserviläiseksi” – vuonna 2021 valittiin Tommi Heikkilä.
Yhdistyksellä on oma toimitila eli Kapteenintalo 01.07.2016 lähtien.
Yhdistyksellä on myös Laihian kunnan omistama ampumarata käytössä
huoltorakennuksineen Jakkulassa.
Yhdistys on myös osakkaana vuonna 2019 perustetussa Laihian Sotiemme
Veteraanit – museo ry:ssä.
Yhdistyksen yleisiä kokouksia on pidetty 2 kappaletta, eli kevät- ja
syyskokoukset.
Yhdistyksen hallituksen kokouksia on pidetty 3 kappaletta.
Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Raimo Viinikainen.
Yhdistyksen toiminnantarkastajat ovat Tapio Kauppi ja Kari Hytönen.
Toiminnan painopistealueena Reserviläisliitossa vuodelle 2021 oli
”Maanpuolustuksen uudet tuulet”, jonka alakohtana kolme painopistealuetta:
1. Reserviläisten ja ei-asevelvollisten kouluttautumismahdollisuuksien
turvaaminen
2. Nuorten maanpuolustustahdon kohottaminen
3. Järjestötoiminnan digitalisoituminen
Kapteenintalohankkeen jatkoksi ”Pöhinä”-hanke
Vuonna 2021 käynnistimme ns. ”Pöhinä”-hankkeen soppatykkikaluston
kunnostamiseksi. Asia tuli siinä määrin mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi, koska
keittokeikkojen määrä on koronan vuoksi oleellisesti pienentynyt. Tällöin voidaan
soppatykki pitää poissa valmiudesta pidemmän aikaa. Soppatykin tulipesä
rakennettiin kokonaan uusiksi, koska se oli palanut puhki. Samalla myös arina
uusittiin. Kunnostusprojektin päätteeksi tykille löytyi myös säilytystilat entisen
maatalouskonemuseon konehallista Jokisalosta.
Oheistarpeiden kuljetuskärryt odottavat vielä kunnostusvuoroaan hankkeen
puitteissa.
Puiston kevättalkoot Kapteenintalolla pidettiin toukokuulla ja toisen kerran ennen
lumen tuloa, siellä haravoitiin talon ympäristö lehdistä ja oksista. Lopuksi
nautittiin makkaraa ja mehua grillikatoksessa.
Taloa vuokrattiin/varattiin kaikkiaan 15 kertaa, myös ulkopuolisille, erilaisten
juhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi.
Kapteenintalon esittelyä hoidettiin vakiintuneena toimintamuotona Laihian
kunnan pyynnöstä toista kertaa. Ilmoitettiin kotisivulla ja facebookissa
ajankohdat, milloin Kapteenintaloon sai vapaasti tulla tutustumaan ja opas on
paikalla kertomassa talon historiasta. Oppaina toimi Olavi Koskinen ja Petri
Åkerman. Esittelytilaisuuksia oli yhteensä 10 kertaa. väkeä kävi kiitettävästi
tutustumassa taloon.
Hallitus huolehtii Laihian Reserviläiset/Hulmin Kapteenintalo –
stipendirahastosta, josta jaetaan Hulmin koulun 1-6 luokkalaisille pieni tunnustus
lukuvuoden päätteeksi.
Talkootilaisuuksia on järjestetty, käsittäen järjestely- ja siivousprojekteja
Kapteenintalossa ja sen ympäristössä sekä muistomerkillä.

Yhteistyötempaus Laihian metsästysseurojen kanssa seurakunnan
Diakoniatyön hyväksi
Laihian metsästysseuroilta tulleen aloitteen pohjalta järjestettiin marraskuulla
tempaus, missä metsästysseurojen lahjoittamasta hirvenlihasta keitettiin
maukasta lihakeittoa K-Market Pirkan pihassa. Keiton myynnistä saadut varat
lahjoitettiin edelleen seurakunnan diakoniatyöhön.
Kunniavartiot
Sotiemme veteraani- ja perinnetoimintaa jatkettiin, järjestämällä perinteiset
kunniavartiot kansallisena veteraanipäivänä 27.04. ja Kaatuneitten
muistopäivänä.
Itsenäisyyspäivän, 06.12.-21 sekä Jouluaaton, 24.12.-21 kunniavartiot
järjestettiin, jouluaaton kunniavartiot hoidettiin yhteistyönä Vaasan seudun
Rauhanturvaajien Laihialaisten edustajien kanssa.
Tammisunnuntain juhla
Toimintavuonna 2021 Tammisunnuntaita juhlittiin perinteisesti sepeleenlaskuin
Kirkkomaan 1918 sekä Hulmin muistomerkille. Erillistä päiväjuhlaa ei vietetty,
koska kyseessä oli ns. ”välivuosi”.
Lottajuhla
Museon kanssa yhteistyössä olimme järjestämässsä Lottajuhlia kirkonkylän
nuorisoseuralla 31.10.-21. Juhla järjestettiin kunnioittamaan Lottien työpanosta
Suomen sodissa.
Yhteistyö Sotiemme Veteraanit museo ry:n kanssa
Tässä uudessa yhdistyksessä yhteisöjäsenenä ovat: Laihian Seurakunta,
Rotaryt, Yrittäjät sekä Reserviläiset. Laihian kunta on myös erittäin vahvasti
mukana tukemassa museon toimintaa tarjoamalla toimitilat museon käyttöön.
Muuta toimintaa
Reserviläisten kirkkopyhää vietettiin Laihialla viidettä kertaa YK:n päivänä 24.10.
yhteistyössä seurakunnan ja Vaasan Seudun Rauhanturvaajien kanssa.
Samassa yhteydessä oli Laihian Karjalaisten kirkkopyhä. Rauhanturvaajat
suorittivat seppeleenlaskun -39-44 – patsaalle. Kunniavartio ja lippupartio
hoidettiin Rauhanturvaajien ja reserviläisten yhteistyönä.
Yhteistyössä seurakunnan kanssa hoidettiin tiekirkon esittely. Esittelyaika oli nyt
muuttunut kahteen tuntiin. (14-16)
Reserviläispyöräilyyn Alahärmässä elokuussa 2021 ei Laihialta osallistuttu.
Mitalitoimikunnasta
”Suomi 100 vuotta” – juhlavuoden kunniaksi perustetun ”Hulmi-100 vuotta” –
muistomitalin tilaukset ja toimitukset ovat jatkuneet vilkkaana. Vuodenvaihteessa
2021-2022 niitä oli toimitettuna yhteensä 97 kappaletta, ilman erillistä
mainoskampanjaa. Lisäksi jäljellä olevista 3:sta mitalista osa on jo ns.
”korvamerkitty” luovutettavaksi yhteistyökumppaneille sopivana ajankohtana.
Mitalitoimikunnan tehtävänä on jatkossa markkinoida ja toimittaa loput mitalit,
joita oli yhteensä 100 kappaletta.
Lisäksi mitalitoimikunta seuraa, mitalin valmistuskulujen vähentämisen jälkeen,
mitalien myynneistä saatujen tulojen rahastoimista ja niiden varojen käyttämistä
laihialaisten nuorten hyväksi, kuten mitalin saantitodistuksessa on kerrottu.

Veteraanityö
Kunniavartioita on järjestetty 6 kertaa.
Yhdistyksen omat seppeleenlaskut suoritettiin 2 kertaa
Siunaustilaisuuksissa havuseppeleen lasku suoritettiin 1 kerran.
Jalkaväkirykmentti-58:n1.-Pataljoonan 4:nen kk-komppanian kukkaisrahastoon
liittyvät kunniatehtävät hoidettiin.
Yhteistyössä seurakunnan kanssa on toimittu myös hautajaisten kantoapuna.

Ammuntatoiminta
Ennen ruutiaseammuntojen aloittamista järjestettiin ammunnan johtaja ja valvoja
koulutus teamsin välityksellä 22.04.-21. Tällä saadaan vahvistettua turvallista
toimintaa ampumaradalla ja koulutettua lisää ammunnan johtajia ja valvojia.
Toimintavuoden aikana järjestettiin säännöllistä ammuntatoimintaa kesäaikaan
ruutiaseilla 20 kertaa. Vuonna 2021 ilma-aseammuntoja järjestettiin
keskiviikkoisin 25 kertaa.
Yhdistyksen omana tapahtumana järjestettiin 09.09.2021 ammunnat, jolloin
Jakkulassa järjestettiin pistooliammuntapäivä Vaasan Seudun Rauhanturvaajat
ry:lle. Vastuullisena vetäjänä tapahtumassa toimi asevastaava Tommi Heikkilä.

Hallitus
Hallitus on kokoontunut 3 kertaa. Pienempi kokoontumismäärä selittyy sillä, että
toimikunnat ovat alkaneet käsitellä omia asioitaan useammin, lisäksi museo
toimii omana yhdistyksenään. Hallitukseen kuuluivat vuonna 2021;
Petri Åkerman pj, Tomi Honka siht, Heikki Tarkkanen I varapj, Jukka-Pekka
Vesala II varapj, jäsenet: Joni Leppilahti, Tommi Heikkilä ja Jari Lönn.

Toimikunnat ja kokoukset
Toimikuntia yhdistyksellä on kaksi, Kapteenintalotoimikunta sekä
mitalitoimikunta.
Kapteenintalotoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Petri Åkerman, Raimo
Viinikainen, Joni Leppilahti, Markku Nykänen ja Jari Mansikka-aho.
Mitalitoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Raimo Viinikainen, Petri Åkerman,
Tapio Kauppi ja Erkki Koivuporras.

Yhdistyksen edustukset:
Reserviläispiiri: Yhdistyksen puheenjohtaja taikka esteen sattuessa
varapuheenjohtaja on ollut edustamassa yhdistystä Etelä-Pohjanmaan
Reserviläispiirissä.
Vapepa: Maakuntatoimikunnan jäsen, Heikki Tarkkanen
Yhdistyksellä on ollut kaksi ampuma-ase kouluttajaa (Olavi Koskinen ja
Heikki Tarkkanen), jotka kirjoittavat harrastuneisuustodistuksia viranomaisia
varten.
Tällä hetkellä ampuma-ase kouluttajien 10-vuotinen ”virkakausi” on päättynyt ja
seuraajien koulutusmahdollisuutta tarkkaillaan ja lisää ampuma-ase kouluttajia
koulutetaan heti, kun se on mahdollista.

Tiedottaminen:
Yhdistyksen kotisivut ovat toiminnassa Reserviläisliiton tarjoaman sivutilan
puitteissa osoitteessa: https://laihian-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/

Yhdistyksellä on myös omat facebook-sivut, päivittäjänä toimi yhdistyksen
sihteeri Tomi Honka
Yhdistyksen sähköpostiosoite on: laihianres@gmail.com
Tästä osoitteesta saat tiedotteita mm.yhdistyksen tapahtumista tai
vastavuoroisesti tähän osoitteeseen voi lähettää mieltä askarruttavia kysymyksiä
tai palautetta.

 

 

Laihian Reserviläiset ry:n

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

 

Yleistä

Laihian Reserviläiset ry on Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin alainen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1962. Toimintavuosi on yhdistyksen 58.

Yhdistyksen kunniajäsenten lukumäärä on 2 kpl, eli kunniapuheenjohtaja Matti Vettenranta sekä kunniajäsen Olavi Koskinen. Yhdistyksen jäsenmäärä vuodenvaihteessa 2020-2021 oli kokonaisuudessaan 140 (Sisältäen kunnia-, varsinais-, kannatus- sekä nuorisojäsenet). Yhdistyksen ”Vuoden reserviläiseksi” – vuonna 2020 valittiin Tomi Honka.

Yhdistyksellä on oma toimitila eli Kapteenintalo 01.07.2016 lähtien.

Yhdistyksellä on myös Laihian kunnan omistama ampumarata käytössä huoltorakennuksineen Jakkulassa.

Yhdistys on myös osakkaana vuonna 2019 perustetussa Laihian Sotiemme Veteraanit – museo ry:ssä.

Yhdistyksen yleisiä kokouksia on pidetty 2 kappaletta, eli kevät- ja syyskokoukset.

Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Raimo Viinikainen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajat ovat Tapio Kauppi ja Kari Hytönen.

Toiminnan painopistealueena Reserviläisliitossa vuodelle 2020 oli ”Vapaaehtoisuus muuttuvassa kokonaisturvallisuuden kentässä”.

 

Kapteenintalon ja sen ympäristön kunnostushanke saatu päätökseen

 Vuoden 2017 alkupuolella käynnistimme Yhyres-yhdistyksen kautta EU-hankkeen Kapteenintalon ja sen ympäristön kunnostamiseksi. Hanke saatiin vuonna 2020 päätökseen ulkokatoksen alustarungon niskojen uusimisella, lattian filmivaneroinnilla, katon pellityksellä sekä jokivarsikaide uusimalla. Myös valvontakamera-asennukset viimeisteltiin. Hankkeen viime metreillä päätimme hankkia myös toisen puolijoukkueteltan, koska alkoi näyttää siltä, että talkootuntien määrä ylittää reilusti vaaditun, joten tunnit olisivat menneet hankkeen kannalta hukkaan.

Puiston kevättalkoot Kapteenintalolla pidettiin toukokuulla. siellä haravoitiin talon ympäristö lehdistä ja oksista. Lopuksi nautittiin makkaraa ja mehua grillikatoksessa.

 

Laihian Maaseutunaiset järjestivät talossa omaa kokoustoimintaa yhden illan verran.

Taloa vuokrattiin/varattiin kaikkiaan 36 kertaa, myös ulkopuolisille, erilaisten juhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi

Kapteenintalon esittelyä hoidettiin uutena toimintamuotona Laihian kunnan pyynnöstä ensimmäistä kertaa. Ilmoitettiin kotisivulla ja facebookissa ajankohdat, milloin Kapteenintaloon sai vapaasti tulla tutustumaan ja opas on paikalla kertomassa talon historiasta. Oppaina toimi Olavi Koskinen ja Petri Åkerman. Esittelytilaisuuksia oli yhteensä 10 kertaa. väkeä kävi kiitettävästi tutustumassa taloon.

Hallitus huolehtii Laihian Reserviläiset/Hulmin Kapteenintalo – stipendirahastosta, josta jaetaan Hulmin koulun 1-6 luokkalaisille pieni tunnustus lukuvuoden päätteeksi.

Talkootilaisuuksia on järjestetty, käsittäen rakennus-, maalaus-, järjestely- ja siivousprojekteja Kapteenintalossa ja sen ympäristössä sekä muistomerkillä.

 

Yhteistyötempaus Laihian metsästysseurojen kanssa seurakunnan Diakoniatyön hyväksi

 Laihian metsästysseuroilta tulleen aloitteen pohjalta järjestettiin marraskuulla tempaus, missä metsästysseurojen lahjoittamasta hirvenlihasta keitettiin maukasta lihakeittoa K-Market Pirkan pihassa. Keiton myynnistä saadut varat lahjoitettiin edelleen seurakunnan diakoniatyöhön.

 

Kunniavartiot

Sotiemme veteraani- ja perinnetoimintaa jatkettiin, järjestämällä perinteiset kunniavartiot kansallisena veteraanipäivänä 27.04. ja Kaatuneitten muistopäivänä.

Itsenäisyyspäivän, 06.12.-20 sekä Jouluaaton, 24.12.-20 kunniavartiot järjestettiin, jouluaaton kunniavartiot hoidettiin yhteistyönä Vaasan seudun Rauhanturvaajien Laihialaisten edustajien kanssa. Jouluaaton kunniavartiot olivat poikkeuksellisen lyhytkestoisia, koska Joulun Jumalanpalveluksia ei järjestetty ja hartaudet olivat lyhytkestoisia ulkotiloissa pandemian takia.

 

Tammisunnuntain juhla

Toimintavuonna 2020 Tammisunnuntaita juhlittiin perinteisesti sepeleenlaskuin Kirkkomaan 1918 sekä Hulmin muistomerkille. Erillistä päiväjuhlaa ei vietetty, koska kyseessä oli ns. ”välivuosi”.

 

Muuta toimintaa

 

Reserviläisten kirkkopyhää vietettiin Laihialla neljättä kertaa YK:n päivänä 24.10. yhteistyössä seurakunnan ja Vaasan Seudun Rauhanturvaajien kanssa. Rauhanturvaajat suorittivat seppeleenlaskun -39-44 – patsaalle. Kunniavartio ja lippupartio hoidettiin Rauhanturvaajien ja reserviläisten yhteistyönä.

Yhteistyössä seurakunnan kanssa hoidettiin tiekirkon esittely. Esittelyaika oli nyt muuttunut kahteen tuntiin. (14-16)

Reserviläispyöräilyyn Seinäjoella 23.8.2020 ei Laihialta osallistuttu.

 

Mitalitoimikunnasta

”Suomi 100 vuotta” – juhlavuoden kunniaksi perustetun ”Hulmi-100 vuotta” – muistomitalin tilaukset ja toimitukset ovat jatkuneet vilkkaana. Vuodenvaihteessa 2020-2021 niitä oli toimitettuna yhteensä 97 kappaletta, ilman erillistä mainoskampanjaa. Lisäksi jäljellä olevista 3:sta mitalista osa on jo ns. ”korvamerkitty” luovutettavaksi yhteistyökumppaneille sopivana ajankohtana. Mitalitoimikunnan tehtävänä on jatkossa markkinoida ja toimittaa loput mitalit, joita oli yhteensä 100 kappaletta.

Lisäksi mitalitoimikunta seuraa, mitalin valmistuskulujen vähentämisen jälkeen, mitalien myynneistä saatujen tulojen rahastoimista ja niiden varojen käyttämistä laihialaisten nuorten hyväksi, kuten mitalin saantitodistuksessa on kerrottu.

 

Veteraanityö

Kunniavartioita on järjestetty 6 kertaa.

Yhdistyksen omat seppeleenlaskut suoritettiin 2 kertaa

Siunaustilaisuuksissa havuseppeleenlaskut suoritettiin 4 kertaa, 2 veteraanille ja 2 rintamanaiselle.

Jalkaväkirykmentti-58:n1.-Pataljoonan 4:nen kk-komppanian kukkaisrahastoon liittyvät kunniatehtävät hoidettiin.

Yhteistyössä seurakunnan kanssa on toimittu myös hautajaisten kantoapuna.

 

Ammuntatoiminta

Ennen ruutiaseammuntojen aloittamista järjestettiin ammunnan johtaja ja valvoja koulutusta kahteen otteeseen teamsin välityksellä 13.05.-20 ja 16.06.-20. Tällä saadaan vahvistettua turvallista toimintaa ampumaradalla ja koulutettua lisää ammunnan johtajia ja valvojia.

 

Toimintavuoden aikana järjestettiin säännöllistä ammuntatoimintaa kesäaikaan ruutiaseilla keskiviikkoisin 17 kertaa. Syksyllä 2020 ilma-aseammuntoja järjestettiin keskiviikkoisin 11 kertaa ja niissä kävi yhteensä 43 henkilöä.

Yhdistyksen omana tapahtumana järjestettiin 27.08.2020 ammunnat, jolloin Jakkulassa järjestettiin pistooliammuntapäivä Vaasan Seudun Rauhanturvaajat ry:lle.

 

Kilpailutoiminta

Ammuntakilpailuihin on osallistuttu Laihialta mm. seuraaviin lajeihin:

Ilma-aseammuntakilpailu, Palvelusammuntakilpailu, Perinneaseammuntakilpailu

 

Hallitus

Hallitus on kokoontunut 4 kertaa. Pienempi kokoontumismäärä selittyy sillä, että jaostot ovat alkaneet käsitellä omia asoitaan useammin sekä museo toimii itsenäisesti. Hallitukseen kuuluivat vuonna 2020; Petri Åkerman pj, Tomi Honka siht, Heikki Tarkkanen I varapj, Jukka-Pekka Vesala II varapj, jäsenet: Joni Leppilahti, Tommi Heikkilä ja Mika Hämäläinen.

 

Yhteistyö Sotiemme Veteraanit museo ry:n kanssa

Tässä uudessä yhdistyksessä yhteisöjäsenenä ovat: Laihian Seurakunta, Rotaryt, Yrittäjät sekä Reserviläiset. Laihian kunta on myös erittäin vahvasti mukana tukemassa museon toimintaa tarjoamalla toimitilat museon käyttöön.

Toimintavuoden aikana jatkettiin kehitys- ja investointihanketta museolle. Asennettiin valvontakamerat ja luetteloitiin museolle lainattua/lahjoitettuja esineitä/asiakirjoja.

Museon toimintavuoden 2020 aikana kirkosta saatiin liput museolle näytille ja säilytettäväksi. Lipuille valmistettiin myös 2 yhteisjalustaa ja museon esittelyjärjestystä muokattiin, siten että liput pääsevät paremmin esille. Valitettavasti museon aukioloaikoja jouduttiin useampaan kertaan rajoittamaan, kulloisistakin koronarajoitteista johtuen.

Omakustanteinen Jouluruokailu yhteistyössä Veteraanien museon hallituksen ja kutsuvieraiden kesken järjestettiin Kapteenintalolla ravintola Vanhan Pankin toimesta 12.11.-20.

Jaostot:

 

Naisjaosto

Naisjaoston toiminnasta ei ole vuodelta 2020 raportoitavaa.

 

Toimikunnat ja kokoukset

 Toimikuntia yhdistyksellä on kaksi, Kapteenintalotoimikunta sekä mitalitoimikunta.

Kapteenintalotoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Petri Åkerman, Raimo Viinikainen, Joni Leppilahti, Markku Nykänen ja Jari Mansikka-aho. Kapteenintalotoimikunta ei kokooontunut vuonna 2020 ollenkaan.

Mitalitoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Raimo Viinikainen, Petri Åkerman, Tapio Kauppi ja Erkki Koivuporras. Mitalitoimikunta ei kokoontunut vuonna 2020 ollenkaan.

 

Yhdistyksen edustukset:

Etelä-Pohjanmaan reserviläispiiri, hallituksen jäsenenä oli Heikki Tarkkanen.

Yhdistyksellä on kaksi ampuma-ase kouluttajaa (Olavi Koskinen ja Heikki Tarkkanen), jotka kirjoittavat harrastuneisuustodistuksia viranomaisia varten. Uutena on tullut, uuden aselain mukainen, harrastamisen jatkumisen todistukset.

 

Tiedottaminen:

Yhdistyksen kotisivut ovat toiminnassa Reserviläisliiton tarjoaman sivutilan puitteissa osoitteessa: https://laihian-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/

Yhdistyksellä on myös omat facebook-sivut, Laiian Reserviläiset ry, päivittäjänä toimi yhdistyksen sihteeri Tomi Honka.

Yhdistyksen sähköpostiosoite on: laihianres@gmail.com

Tästä osoitteesta saat tiedotteita mm.yhdistyksen tapahtumista tai vastavuoroisesti tähän osoitteeseen voi lähettää mieltä askarruttavia kysymyksiä tai palautetta.

 

Laihian Reserviläiset ry:n

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

 

Yleistä

Laihian Reserviläiset ry on Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin alainen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1962. Toimintavuosi on yhdistyksen 57.

Yhdistyksen kunniajäsenten lukumäärä on 2 kpl, eli kunniapuheenjohtaja Matti

Vettenranta sekä kunniajäsen Olavi Koskinen. Yhdistyksen jäsenmäärä vuodenvaihteessa 2019-2020 oli kokonaisuudessaan 140 (Sisältäen kunnia-, varsinais-, kannatus- sekä nuorisojäsenet). Yhdistyksen ”Vuoden reserviläiseksi 2019” valittiin res. majuri Tapio Kauppi.

Yhdistyksellä on oma toimitila eli Kapteenintalo 01.07.2016 lähtien.

Yhdistyksellä on myös ampumarata käytössä Jakkulassa.

Yhdistys järjesti maanpuolustustahtoa ylläpitävää ja aktiivista reserviläistoimintaa.

Yhdistys on myös osakkaana vuonna 2019 perustetussa Laihian Sotiemme Veteraanit – museo ry:ssä.

Yhdistyksen yleisiä kokouksia on pidetty 2 kappaletta, eli kevät ja syyskokoukset.

Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Raimo Viinikainen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajat ovat Tapio Kauppi ja Kari Hytönen.

Toiminnan painopistealueena Reserviläisliitossa vuodelle 2019 oli ”Vapaaehtoisuus muuttuvassa kokonaisturvallisuuden kentässä”.

 

Kapteenintalon ja sen ympäristön kunnostushanketta jatkettu

 Vuoden 2017 alkupuolella käynnistimme Yhyres-yhdistyksen kautta EU-hankkeen Kapteenintalon ja sen ympäristön kunnostamiseksi. Hanketta jatkettiin sillan maalauksella sekä valvontakameroiden johdotuksen asennuksella. Varsinaisen hanketyön ulkopuolelta teimme suuren urakan puiston kunnostamisen/harventamisen suhteen. Puistossa kaadoimme lahopuita ja raivaussahalla siistimme aluskasvillisuutta puiston näköiseksi.

Hankkeen toinen pakollinen (anottava vuosittain) maksatuserä 200-300 € saatiin ELY-keskukselta anottua. Saimme myös anottua 1 vuoden jatkoaikaa hankkeellemme, mikä on hankejatkon maksimimäärä. (2 kertaa jatkoa anottu, sekä Yhyres-yhdistyksen 6-vuotiskausi loppuu vuoden 2020 lopussa)

Laihian Maaseutunaiset avustivat perinteisesti yhdistystämme siten, että pestiin talon korkeat ikkunat.

Hulmin muistomerkin ympärillä korjailtiin kukkaistutuksia. Kaarisillan maalaus suoritettiin kesällä 2019, koska sillan puupinta oli sopivasti tekeentynyt maalin tarttuvuuden parantamiseksi. Puiston kevättalkoot Kapteenintalolla pidettiin 28.04.2019. siellä haravoitiin talon ympäristö lehdistä ja oksista. Lopuksi nautittiin makkaraa ja mehua grillikatoksessa.

Talkootyöt tulevat jatkumaan muistomerkillä sekä talossa, niin että ne säilyvät arvoisessaan kunnossa.

 

Laihian Maaseutunaiset järjestivät talossa omaa kokoustoimintaa yhden illan verran.

Taloa vuokrattiin/varattiin kaikkiaan 32 kertaa, myös ulkopuolisille, erilaisten juhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Myös yhdistyksemme jäsenistöllä on mahdollisuus edullisesti vuokrata taloa omiin juhlatilaisuuksiinsa.

Kapteenintalon lämmitysrinki talvipakkasia varten toimi pienellä miehityksellä. Onneksi leudon talven takia lämmitystarvekaan ei ollut kovin suuri.

Voidaan todeta että Hulmin alue sekä Kapteenintalo ovat nyt palanneet juurilleen.

Hallitus huolehtii Laihian Reserviläiset/Hulmin Kapteenintalo – stipendirahastosta, josta jaetaan Hulmin koulun 1-6 luokkalaisille pieni tunnustus lukuvuoden päätteeksi.

Talkootilaisuuksia on järjestetty, käsittäen rakennus-, maalaus-, järjestely- ja siivousprojekteja Kapteenintalosa ja sen ympäristössä.

 

Yhteistyö Sotiemme Veteraanit museo ry:n kanssa

Eino Mallilan kotitalon seinässä olevan muistolaatan paljastustilaisuus 06.12.2019 (Mannerheim Ristin ritari nro:20). Reserviläisyhdistys osallistui muistolaatan valmistuskustannuksiin 50 %:n osuudella.

Samalla päivämäärällä luovutettiin myös Hulmi-mitali Laihian Sotiemme Veteraanit museo ry:lle.

 

Yhteistyötempaus Laihian metsästysseurojen kanssa seurakunnan Diakoniatyön hyväksi

 Laihian metsästysseuroilta tulleen aloitteen pohjalata järjestettiin tempaus, missä metsästysseurojen lahjoittamasta hirvenlihasta keitettiin maukasta lihakeittoa K-Market Pirkan pihassa. Keiton myynnistä saadut varat lahjoitettiin edelleen seurakunnan diakoniatyöhön.

 

Kunniavartiot

Sotiemme veteraani- ja perinnetoimintaa jatkettiin, järjestämällä perinteiset kunniavartiot kansallisena veteraanipäivänä 27.04. ja Kaatuneitten muistopäivänä.

Itsenäisyyspäivän sekä jouluaaton kunniavartiot järjestettiin, jouluaaton kunniavartiot hoidettiin yhteistyönä Vaasan seudun Rauhanturvaajien Laihialaisten edustajien kanssa.

 

Tammisunnuntain juhla

Toimintavuonna 2019 Tammisunnuntaita juhlittiin perinteisesti sepeleenlaskuin Kirkkomaan 1918 sekä Hulmin muistomerkille. Erillistä päiväjuhlaa ei vietetty, koska kyseessä oli ns. ”välivuosi”.

 

Muuta toimintaa

Soppatykki liikkui mm. v 2019:

– Isokyrössä hirvipäivälliset

– Laihian Sotiemme veteraanit museon avajaiset

– Hernekeitto 11.04.2019 Suvilahden K-Market, Niemi Timo

– Seinäjoen Energia, tuki sotilaskotisisarille

– Porin Prikaatin valatilaisuus Kurikassa 16.08.2019

– Laihian markkinat

– Nuukuudenviikon hernesopan keitto museolla ja museo auki 18.08.2019

– Marraskuulla yhteistyötampaus Laihian Metsästysseurojen kanssa hirvikeiton teosta ja myynnistä seurakunnan Diakoniatyön hyväksi.

– lukematon määrä erilaisia merkkipäiviä ja juhlia

 

Osallistuimme myös perinteisille Laihian markkinoille, missä tehtiin molempina markkinapäivinä hernekeittoa. Reserviläisten I-paikalla esittelimme Sotiemme Veteraanit museo ry:n sekä Kotiseutumuseon toimintaa. Yhteistyö Seinäjoen Seudun Sotilaskotisisarien kanssa jatkui – 16.08.2019, jolloin Kurikassa järjestettiin Porin Prikaatin valatilaisuus. Tapahtumassa reserviläiset keittivät hernekeittoa soppatykillä sotilaskotisisarien kanssa ja keiton myynti tapahtui sotilaskotisisarien hyväksi.

Reserviläisten kirkkopyhää vietettiin Laihialla neljättä kertaa YK:n päivänä 24.10. yhteistyössä seurakunnan ja Vaasan Seudun Rauhanturvaajien kanssa. Rauhanturvaajat suorittivat seppeleenlaskun -39-44 – patsaalle. Kunniavartio ja lippupartio hoidettiin Rauhanturvaajien ja reserviläisten yhteistyönä.

Yhteistössä seurakunnan kanssa hoidettiin tiekirkon esittely.

Reserviläispyöräilyyn Lapualla 24.08.2019 ei Laihialta osallistuttu.

 

Mitalitoimikunnasta

”Suomi 100 vuotta” – juhlavuoden kunniaksi perustetun ”Hulmi-100 vuotta” – muistomitalin tilaukset ja toimitukset ovat jatkuneet vilkkaana. Vuodenvaihteessa 2019-2020 niitä oli toimitettuna yhteensä 92 kappaletta, ilman erillistä mainoskampanjaa. Lisäksi jäljellä olevista 8:sta mitalista osa on jo ns. ”korvamerkitty” luovutettavaksi yhteistyökumppaneille sopivana ajankohtana. Mitalitoimikunnan tehtävänä on jatkossa markkinoida ja toimittaa loput mitalit, joita oli yhteensä 100 kappaletta.

Lisäksi mitalitoimikunta seuraa, mitalin valmistuskulujen vähentämisen jälkeen, mitalien myynneistä saatujen tulojen rahastoimista ja niiden varojen käyttämistä laihialaisten nuorten hyväksi, kuten mitalin saantitodistuksessa on kerrottu.

 

Veteraanityö

Kunniavartioita on järjestetty 6 kertaa.

Yhdistyksen omat seppeleenlaskut suoritettiin 2 kertaa

Siunaustilaisuuksissa havuseppeleenlaskut suoritettiin 4 kertaa, 2 veteraanille ja 2 rintamanaiselle.

Jalkaväkirykmentti-58:n1.-Pataljoonan 4:nen kk-komppanian kukkaisrahastoon liittyvät kunniatehtävät hoidettiin.

Yhteistyössä seurakunnan kanssa on toimittu myös hautajaisten kantoapuna.

 

Ammuntatoiminta

Ennen ruutiaseammuntojen aloittamista järjestettiin ammunnan johtaja ja valvoja koulutus 29.04.2019. Tällä saadaan vahvistettua turvallista toimintaa ampumaradalla ja koulutettua lisää ammunnan johtajia ja valvojia.

 

Toimintavuoden aikana järjestettiin säännöllistä ammuntatoimintaa 32 kertaa, eli talvisaikaan ilma-aseilla ja kesäaikaan ruutiaseilla. Syksyllä 2019 ilma-aseammunnoissa pidettiin taukoa vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Yhdistyksen omana tapahtumana järjestetiin 29.08.2019 ammunnat, jolloin Jakkulassa järjestettiin pistooliammuntapäivä Vaasan Seudun Rauhanturvaajat ry:lle.

 

Kilpailutoiminta

Ammuntakilpailuihin on osallistuttu Laihialta mm. seuraaviin lajeihin:

Ilma-aseammuntakilpailu, Palvelusammuntakilpailu, Perinneaseammuntakilpailu

 

Kuntoliikuntatoiminta

Syyskaudella 2019 kokeiltiin Laihian seurakunnan omistamalla Hoppis-salilla ”jumppakerhoa” keskiviikkoisin. Kerhon vetäjänä toimi J-P Vesala. Osallistujamäärän vähyyden vuoksi kokeilusta luovuttiin vuodenvaihteessa.

 

Hallitus

Hallitus on kokoontunut 4 kertaa. Pienempi kokoontumismäärä selittyy sillä, että jaostot ovat alkaneet käsitellä omia asoitaan useammin. Hallitukseen kuuluivat vuonna 2019; Petri Åkerman pj, Jani Lindroos I varapj, Tomi Honka II varapj, Joni Leppilahti siht, jäsenet: Tommi Heikkilä, Heikki Tarkkanen, Jukka-Pekka Vesala, Mika Hämäläinen ja Jari Riihimäki.

 

Jaostot:

 

Laihian Reserviläiset ry:n museojaostosta Laihian Sotiemme Veteraanit museo ry:ksi

 Toimintavuoden aikana Laihian Reserviläiset ry:n museojaoston toiminta lakkasi ja sen toiminta siirtyi Laihian Sotiemme Veteraanit museo-ry:lle. Tällä taataan museon monipuolinen omistuspohja ja riittävät resurssit toiminnan ylläpitämiseksi jatkossa. Tässä uudessä yhdistyksessä yhteisöjäsenenä ovat: Laihian Seurakunta, Rotaryt, Yrittäjät sekä Reserviläiset. Laihian kunta on myös erittäin vahvasti mukana tukemassa museon toimintaa tarjoamalla toimitilat museon käyttöön.

Museon toimintavuosi oli erittäin vilkas ja monipuolinen – mikä noteerattiin myös Laihian kunnan sivistys-ja kulttuuritoimen myöntämällä Kulttuuripalkinnolla vuonna 2019 – museon puheenjohtaja, Olavi Koskiselle.

 

Naisjaosto

Naisjaoston toiminnasta ei ole vuodelta 2019 raportoitavaa.

 

Toimikunnat ja kokoukset

 Toimikuntia yhdistyksellä on kaksi, Kapteenintalotoimikunta sekä mitalitoimikunta.

Kapteenintalotoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Petri Åkerman, Raimo Viinikainen, Joni Leppilahti, Markku Nykänen ja Jari Mansikka-aho. Kapteenintalotoimikunta ei kokooontunut vuonna 2019 ollenkaan.

Mitalitoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Raimo Viinikainen, Petri Åkerman, Tapio Kauppi ja Erkki Koivuporras. Mitalitoimikunta ei kokoontunut vuonna 2019 ollenkaan.

 

Yhdistyksen edustukset:

Reserviläisliitto, hallituksen jäsenenä oli Heikki Tarkkanen Etelä-Pohjanmaan piiristä.

Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin puheenjohtajana toimi Heikki Tarkkanen.

Lakeuden Maanpuolustaja-lehden toimikunnassa oli Olavi Koskinen.

Yhdistyksellä on kaksi ampuma-ase kouluttajaa (Olavi Koskinen ja Heikki Tarkkanen), jotka kirjoittavat harrastuneisuustodistuksia viranomaisia varten. Uutena on

tullut, uuden aselain mukainen, harrastamisen jatkumisen todistukset.

 

Tiedottaminen:

Vuodenvaihteessa 2018-2019 kotisivujen operaattorin vaihtumisen vuoksi, nettisivut ovat edelleen katkolla.

Yhdistyksellä on omat facebook-sivut, päivittäjänä toimi yhdistyksen sihteeri Joni Leppilahti