Skip to content

Toimintakertomukset

Laihian Reserviläiset ry:n

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

 

Yleistä

Laihian Reserviläiset ry on Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin alainen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1962. Toimintavuosi on yhdistyksen 57.

Yhdistyksen kunniajäsenten lukumäärä on 2 kpl, eli kunniapuheenjohtaja Matti

Vettenranta sekä kunniajäsen Olavi Koskinen. Yhdistyksen jäsenmäärä vuodenvaihteessa 2019-2020 oli kokonaisuudessaan 140 (Sisältäen kunnia-, varsinais-, kannatus- sekä nuorisojäsenet). Yhdistyksen ”Vuoden reserviläiseksi 2019” valittiin res. majuri Tapio Kauppi.

Yhdistyksellä on oma toimitila eli Kapteenintalo 01.07.2016 lähtien.

Yhdistyksellä on myös ampumarata käytössä Jakkulassa.

Yhdistys järjesti maanpuolustustahtoa ylläpitävää ja aktiivista reserviläistoimintaa.

Yhdistys on myös osakkaana vuonna 2019 perustetussa Laihian Sotiemme Veteraanit – museo ry:ssä.

Yhdistyksen yleisiä kokouksia on pidetty 2 kappaletta, eli kevät ja syyskokoukset.

Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Raimo Viinikainen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajat ovat Tapio Kauppi ja Kari Hytönen.

Toiminnan painopistealueena Reserviläisliitossa vuodelle 2019 oli ”Vapaaehtoisuus muuttuvassa kokonaisturvallisuuden kentässä”.

 

Kapteenintalon ja sen ympäristön kunnostushanketta jatkettu

 Vuoden 2017 alkupuolella käynnistimme Yhyres-yhdistyksen kautta EU-hankkeen Kapteenintalon ja sen ympäristön kunnostamiseksi. Hanketta jatkettiin sillan maalauksella sekä valvontakameroiden johdotuksen asennuksella. Varsinaisen hanketyön ulkopuolelta teimme suuren urakan puiston kunnostamisen/harventamisen suhteen. Puistossa kaadoimme lahopuita ja raivaussahalla siistimme aluskasvillisuutta puiston näköiseksi.

Hankkeen toinen pakollinen (anottava vuosittain) maksatuserä 200-300 € saatiin ELY-keskukselta anottua. Saimme myös anottua 1 vuoden jatkoaikaa hankkeellemme, mikä on hankejatkon maksimimäärä. (2 kertaa jatkoa anottu, sekä Yhyres-yhdistyksen 6-vuotiskausi loppuu vuoden 2020 lopussa)

Laihian Maaseutunaiset avustivat perinteisesti yhdistystämme siten, että pestiin talon korkeat ikkunat.

Hulmin muistomerkin ympärillä korjailtiin kukkaistutuksia. Kaarisillan maalaus suoritettiin kesällä 2019, koska sillan puupinta oli sopivasti tekeentynyt maalin tarttuvuuden parantamiseksi. Puiston kevättalkoot Kapteenintalolla pidettiin 28.04.2019. siellä haravoitiin talon ympäristö lehdistä ja oksista. Lopuksi nautittiin makkaraa ja mehua grillikatoksessa.

Talkootyöt tulevat jatkumaan muistomerkillä sekä talossa, niin että ne säilyvät arvoisessaan kunnossa.

 

Laihian Maaseutunaiset järjestivät talossa omaa kokoustoimintaa yhden illan verran.

Taloa vuokrattiin/varattiin kaikkiaan 32 kertaa, myös ulkopuolisille, erilaisten juhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Myös yhdistyksemme jäsenistöllä on mahdollisuus edullisesti vuokrata taloa omiin juhlatilaisuuksiinsa.

Kapteenintalon lämmitysrinki talvipakkasia varten toimi pienellä miehityksellä. Onneksi leudon talven takia lämmitystarvekaan ei ollut kovin suuri.

Voidaan todeta että Hulmin alue sekä Kapteenintalo ovat nyt palanneet juurilleen.

Hallitus huolehtii Laihian Reserviläiset/Hulmin Kapteenintalo – stipendirahastosta, josta jaetaan Hulmin koulun 1-6 luokkalaisille pieni tunnustus lukuvuoden päätteeksi.

Talkootilaisuuksia on järjestetty, käsittäen rakennus-, maalaus-, järjestely- ja siivousprojekteja Kapteenintalosa ja sen ympäristössä.

 

Yhteistyö Sotiemme Veteraanit museo ry:n kanssa

Eino Mallilan kotitalon seinässä olevan muistolaatan paljastustilaisuus 06.12.2019 (Mannerheim Ristin ritari nro:20). Reserviläisyhdistys osallistui muistolaatan valmistuskustannuksiin 50 %:n osuudella.

Samalla päivämäärällä luovutettiin myös Hulmi-mitali Laihian Sotiemme Veteraanit museo ry:lle.

 

Yhteistyötempaus Laihian metsästysseurojen kanssa seurakunnan Diakoniatyön hyväksi

 Laihian metsästysseuroilta tulleen aloitteen pohjalata järjestettiin tempaus, missä metsästysseurojen lahjoittamasta hirvenlihasta keitettiin maukasta lihakeittoa K-Market Pirkan pihassa. Keiton myynnistä saadut varat lahjoitettiin edelleen seurakunnan diakoniatyöhön.

 

Kunniavartiot

Sotiemme veteraani- ja perinnetoimintaa jatkettiin, järjestämällä perinteiset kunniavartiot kansallisena veteraanipäivänä 27.04. ja Kaatuneitten muistopäivänä.

Itsenäisyyspäivän sekä jouluaaton kunniavartiot järjestettiin, jouluaaton kunniavartiot hoidettiin yhteistyönä Vaasan seudun Rauhanturvaajien Laihialaisten edustajien kanssa.

 

Tammisunnuntain juhla

Toimintavuonna 2019 Tammisunnuntaita juhlittiin perinteisesti sepeleenlaskuin Kirkkomaan 1918 sekä Hulmin muistomerkille. Erillistä päiväjuhlaa ei vietetty, koska kyseessä oli ns. ”välivuosi”.

 

Muuta toimintaa

Soppatykki liikkui mm. v 2019:

– Isokyrössä hirvipäivälliset

– Laihian Sotiemme veteraanit museon avajaiset

– Hernekeitto 11.04.2019 Suvilahden K-Market, Niemi Timo

– Seinäjoen Energia, tuki sotilaskotisisarille

– Porin Prikaatin valatilaisuus Kurikassa 16.08.2019

– Laihian markkinat

– Nuukuudenviikon hernesopan keitto museolla ja museo auki 18.08.2019

– Marraskuulla yhteistyötampaus Laihian Metsästysseurojen kanssa hirvikeiton teosta ja myynnistä seurakunnan Diakoniatyön hyväksi.

– lukematon määrä erilaisia merkkipäiviä ja juhlia

 

Osallistuimme myös perinteisille Laihian markkinoille, missä tehtiin molempina markkinapäivinä hernekeittoa. Reserviläisten I-paikalla esittelimme Sotiemme Veteraanit museo ry:n sekä Kotiseutumuseon toimintaa. Yhteistyö Seinäjoen Seudun Sotilaskotisisarien kanssa jatkui – 16.08.2019, jolloin Kurikassa järjestettiin Porin Prikaatin valatilaisuus. Tapahtumassa reserviläiset keittivät hernekeittoa soppatykillä sotilaskotisisarien kanssa ja keiton myynti tapahtui sotilaskotisisarien hyväksi.

Reserviläisten kirkkopyhää vietettiin Laihialla neljättä kertaa YK:n päivänä 24.10. yhteistyössä seurakunnan ja Vaasan Seudun Rauhanturvaajien kanssa. Rauhanturvaajat suorittivat seppeleenlaskun -39-44 – patsaalle. Kunniavartio ja lippupartio hoidettiin Rauhanturvaajien ja reserviläisten yhteistyönä.

Yhteistössä seurakunnan kanssa hoidettiin tiekirkon esittely.

Reserviläispyöräilyyn Lapualla 24.08.2019 ei Laihialta osallistuttu.

 

Mitalitoimikunnasta

”Suomi 100 vuotta” – juhlavuoden kunniaksi perustetun ”Hulmi-100 vuotta” – muistomitalin tilaukset ja toimitukset ovat jatkuneet vilkkaana. Vuodenvaihteessa 2019-2020 niitä oli toimitettuna yhteensä 92 kappaletta, ilman erillistä mainoskampanjaa. Lisäksi jäljellä olevista 8:sta mitalista osa on jo ns. ”korvamerkitty” luovutettavaksi yhteistyökumppaneille sopivana ajankohtana. Mitalitoimikunnan tehtävänä on jatkossa markkinoida ja toimittaa loput mitalit, joita oli yhteensä 100 kappaletta.

Lisäksi mitalitoimikunta seuraa, mitalin valmistuskulujen vähentämisen jälkeen, mitalien myynneistä saatujen tulojen rahastoimista ja niiden varojen käyttämistä laihialaisten nuorten hyväksi, kuten mitalin saantitodistuksessa on kerrottu.

 

Veteraanityö

Kunniavartioita on järjestetty 6 kertaa.

Yhdistyksen omat seppeleenlaskut suoritettiin 2 kertaa

Siunaustilaisuuksissa havuseppeleenlaskut suoritettiin 4 kertaa, 2 veteraanille ja 2 rintamanaiselle.

Jalkaväkirykmentti-58:n1.-Pataljoonan 4:nen kk-komppanian kukkaisrahastoon liittyvät kunniatehtävät hoidettiin.

Yhteistyössä seurakunnan kanssa on toimittu myös hautajaisten kantoapuna.

 

Ammuntatoiminta

Ennen ruutiaseammuntojen aloittamista järjestettiin ammunnan johtaja ja valvoja koulutus 29.04.2019. Tällä saadaan vahvistettua turvallista toimintaa ampumaradalla ja koulutettua lisää ammunnan johtajia ja valvojia.

 

Toimintavuoden aikana järjestettiin säännöllistä ammuntatoimintaa 32 kertaa, eli talvisaikaan ilma-aseilla ja kesäaikaan ruutiaseilla. Syksyllä 2019 ilma-aseammunnoissa pidettiin taukoa vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Yhdistyksen omana tapahtumana järjestetiin 29.08.2019 ammunnat, jolloin Jakkulassa järjestettiin pistooliammuntapäivä Vaasan Seudun Rauhanturvaajat ry:lle.

 

Kilpailutoiminta

Ammuntakilpailuihin on osallistuttu Laihialta mm. seuraaviin lajeihin:

Ilma-aseammuntakilpailu, Palvelusammuntakilpailu, Perinneaseammuntakilpailu

 

Kuntoliikuntatoiminta

Syyskaudella 2019 kokeiltiin Laihian seurakunnan omistamalla Hoppis-salilla ”jumppakerhoa” keskiviikkoisin. Kerhon vetäjänä toimi J-P Vesala. Osallistujamäärän vähyyden vuoksi kokeilusta luovuttiin vuodenvaihteessa.

 

Hallitus

Hallitus on kokoontunut 4 kertaa. Pienempi kokoontumismäärä selittyy sillä, että jaostot ovat alkaneet käsitellä omia asoitaan useammin. Hallitukseen kuuluivat vuonna 2019; Petri Åkerman pj, Jani Lindroos I varapj, Tomi Honka II varapj, Joni Leppilahti siht, jäsenet: Tommi Heikkilä, Heikki Tarkkanen, Jukka-Pekka Vesala, Mika Hämäläinen ja Jari Riihimäki.

 

Jaostot:

 

Laihian Reserviläiset ry:n museojaostosta Laihian Sotiemme Veteraanit museo ry:ksi

 Toimintavuoden aikana Laihian Reserviläiset ry:n museojaoston toiminta lakkasi ja sen toiminta siirtyi Laihian Sotiemme Veteraanit museo-ry:lle. Tällä taataan museon monipuolinen omistuspohja ja riittävät resurssit toiminnan ylläpitämiseksi jatkossa. Tässä uudessä yhdistyksessä yhteisöjäsenenä ovat: Laihian Seurakunta, Rotaryt, Yrittäjät sekä Reserviläiset. Laihian kunta on myös erittäin vahvasti mukana tukemassa museon toimintaa tarjoamalla toimitilat museon käyttöön.

Museon toimintavuosi oli erittäin vilkas ja monipuolinen – mikä noteerattiin myös Laihian kunnan sivistys-ja kulttuuritoimen myöntämällä Kulttuuripalkinnolla vuonna 2019 – museon puheenjohtaja, Olavi Koskiselle.

 

Naisjaosto

Naisjaoston toiminnasta ei ole vuodelta 2019 raportoitavaa.

 

Toimikunnat ja kokoukset

 Toimikuntia yhdistyksellä on kaksi, Kapteenintalotoimikunta sekä mitalitoimikunta.

Kapteenintalotoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Petri Åkerman, Raimo Viinikainen, Joni Leppilahti, Markku Nykänen ja Jari Mansikka-aho. Kapteenintalotoimikunta ei kokooontunut vuonna 2019 ollenkaan.

Mitalitoimikuntaan kuuluvat Olavi Koskinen, Raimo Viinikainen, Petri Åkerman, Tapio Kauppi ja Erkki Koivuporras. Mitalitoimikunta ei kokoontunut vuonna 2019 ollenkaan.

 

Yhdistyksen edustukset:

Reserviläisliitto, hallituksen jäsenenä oli Heikki Tarkkanen Etelä-Pohjanmaan piiristä.

Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin puheenjohtajana toimi Heikki Tarkkanen.

Lakeuden Maanpuolustaja-lehden toimikunnassa oli Olavi Koskinen.

Yhdistyksellä on kaksi ampuma-ase kouluttajaa (Olavi Koskinen ja Heikki Tarkkanen), jotka kirjoittavat harrastuneisuustodistuksia viranomaisia varten. Uutena on

tullut, uuden aselain mukainen, harrastamisen jatkumisen todistukset.

 

Tiedottaminen:

Vuodenvaihteessa 2018-2019 kotisivujen operaattorin vaihtumisen vuoksi, nettisivut ovat edelleen katkolla.

Yhdistyksellä on omat facebook-sivut, päivittäjänä toimi yhdistyksen sihteeri Joni Leppilahti